Sổ name card

Sổ đựng 180 Card

Liên Hệ

Giá KM : 45.000 VNĐ

Sổ đựng 240 Card

Liên Hệ

Giá KM : 50.000 VNĐ

Sổ đựng 288 Card

Liên Hệ

Giá KM : 75.000 VNĐ

Hộp đựng Card TriO

Liên Hệ

Giá KM : 95.000 VNĐ